zondag 21 september 2014

Betekent Islam: vrede?

                                                                           

Islam betekent zowel ‘overgave’ als ‘vrede’. Let wel het betekent niet: ‘vredig’. De ‘vrede’ van de Islam is dubbelzinnig. Vrede door overgave is ook in religieuze en spirituele kringen wel bekend, het is de vrede van het ego-loos zijn dat door veel meditatie zou kunnen worden bereikt. Dat is niet de dezelfde vrede van de Islam. Overgave aan wat Allah van je verlangt is voor een moslim de weg naar vrede. Wie de Koran en hadith’s er op na slaat treft daarin geen vredige Islam aan. De opdracht voor moslims is te strijden totdat de wereld van Allah is.  Die strijd sluit geweld niet uit. Mohammed ging zijn medestrijders daarin voor bij de eerste veroveringen. Op de vlag van Saoedi-Arabië staat de bekende tekst: ‘Er is één god en Mohammed is zijn Profeet’. Daaronder staat een kromzwaard afgebeeld als symbool voor de opdracht om te strijden. De Islam kent zijn ‘bloody borders’ (Samuel Huntington), terreurgroepen en interne oorlogen. Uit het beeld dat de media ons dagelijks voorschotelen rijst geen beeld van een vreedzame religie op.

Ondanks het beeld uit de media roepen wereldleiders als Obama en Cameron om het hardst dat Islam vrede is en hetzelfde valt op te tekenen uit de mond van veel moslims. Het levert een paradox op. Het verkondigde beeld is in strijd met het waarneembare bestaande beeld. Voor zover moslims verkondigen dat Islam ‘vrede’ betekent ga ik er van uit dat ze het eindbeeld van de Islam voor ogen hebben:  er is ‘vrede’ zodra de wereld van Allah is.  De vrede van de overgave. Echt vredig is dat ook weer niet. Dissidente denkers in islamitische landen hebben het zwaar. Ze komen in de gevangenis of komen om bij een moordaanslag. Dat gebeurt ook als je je niet aan de regels houdt. Een kleine groep jongeren kwam in Iran in de gevangenis omdat ze een vrolijke song op You Tube hadden geplaatst.

Waarom roepen bekende wereldleiders dan dat de Islam ‘vrede’ betekent? De enige aanvaardbare reden die ik heb kunnen vinden is dat het tactiek is, een verbale tactiek. Ze bevestigen wat zegslieden van de Islam bij herhaling verkondigen. De boodschap is dan: dat willen we best aannemen, maar laat het maar zien! Obama en Cameron dwingen als het ware de Islam om zich aan zijn woord te houden.

Ik neig er toe die tactiek als riskant te zien. Die tactiek richt zich op de kern van de Islam die het bekeren van de wereld, zo nodig kwaadschiks, als doel heeft en andere religies als ketterij of barbarij ziet. Een religie die strijden beloont met buit, martelaarschap of heldendom. Obama en Cameron steunen echter ook moslims die er een andere –vredige-opvatting van hun religie op na houden. Niemand weet hoe groot die groep eigenlijk is. Ze heeft geen echte woordvoerders en leidt een min of meer ondergronds bestaan. Als dissidenten worden ze vervolgd in islamitische landen.

Voor de opvatting dat de Islam ‘vrede’ is, valt weinig grond aan te voeren. De eerste christenen werden door de Romeinen overal vervolgd, gekruisigd of aan de leeuwen gevoerd. Hun lijdzaam verzet heeft succes gehad.  De eerste moslims begonnen als een roversbende die weinig genade kende voor haar vijanden. Dat wordt nog steeds goed gepraat. Wie een biografie van Mohammed leest, treft vaak een heilige aan. Toch valt niet uit te sluiten dat de Islam ooit de weg naar vrede vindt, zoals Europa ooit de weg naar godsdienstvrede vond. De vraag is hoe we die ontwikkeling kunnen steunen. 

Vooralsnog staat het afgrijzen in de wereld over de gewelddadigheid van en binnen de Islam in schril contrast met de mantra van de wereldleiders dat Islam vrede is.
Het zou kunnen zijn dat de combinatie van afgrijzen en kritiek in de wereld samen met de verzekeringen van de wereldleiders een werkzame combinatie is. Co-existentie van religies is mogelijk, externe druk kan daarbij helpen. Zo lang echter de vlag van Saoedi-Arabië onveranderd blijft wapperen en dat land naast olie vooral dubbelhartig een fundamentalistische Islam exporteert, lijkt de vredige Islam nog ver weg.

Aanvulling: Omstreeks 20 september is door ISIS een verklaring uitgebracht waarin moslims over de hele wereld worden uitgenodigd om een totale oorlog te beginnen tegen de landen die een coalitie hebben gevormd om ISIS te bestrijden. In deze verklaring wordt ook Obama vanwege zijn herhaalde uitspraken dat Islam vrede is, geridiculiseerd: "And to the extent that Obama, the mule of the jews, suddenly became a sheikh, mufti (Islamic scholar that issues verdicts), and an Islamic preacher, warning the people and preaching in defense of Islam, claiming that the Islamic State has nothing to do with Islam".
5 opmerkingen:

 1. Peter, je zei:
  "Toch valt niet uit te sluiten dat de Islam ooit de weg naar vrede vindt, zoals Europa ooit de weg naar godsdienstvrede vond. De vraag is hoe we die ontwikkeling kunnen steunen."
  Dan moet er toch zeker geen beloning of stimulans meer zijn voor niet-gewenste ontwikkelingen, en die noemde je zelf 'dubbelhartig een fundamentalistische Islam exporteren' door Saoedi-Arabië en anderen. Dat moet herkend worden als het ophitsen tegen andersdenkenden en uitlokken van geweld.
  Sam Harris gaf het voorbeeld van een bekende Arabische televisieprediker die het denken en handelen zoals ISIS gewoon stond aan te moedigen, zie de link. Die figuur zou meer dan 15 miljoen abonnees op zijn twitter-account hebben!
  https://www.youtube.com/watch?v=pBqVWg9IQAo

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Las net de open brief die een groot aantal geleerden over ISIS schreven. Met de Koran en hadith's kun je letterlijk alle kanten uit afhankelijk van het gezochte antwoord. ISIS is niet het enige probleem. we hebben ook nog de 'bloody borders'. Er is voldoende kritiek op de Islam te vinden, maar het wordt maar geen mainstream. Politieke correctheid en angst zit ons dwars en de Islam doet er zelf alles aan om dat in stand te houden.
  De Westerse wereld is bezig om onafhankelijk te worden van islamitische olie. Dat is een goed beleid (Al Gore doet het onder het mom van duurzaamheid). Ik reken niet in jaren, maar in decennia. De beloning voor moslims is dat ze hun religie, mits passend in de godsdienstvrede, zal worden geaccepteerd en daarmee zij als gelovigen ook. De ontwikkelingen vorderen van begrafenis tot begrafenis, zo zal het hiermee ook wel gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ISLAM IS EEN PERVERSE SADISTISCHE RELIGIE VAN SATAN MOHAMMED

  Voorlopig hebben we - zoals Pim Fortuyn correct verwoordde - te maken met een achterlijke weerzinwekkende religie van, zoals ik het noem, sadistische hoogstandjes. Die perverse islam religie dient als zodanig in onze westerse cultuur benoemd te worden. Dat is nogal simpel. Ik zal het als godsdienstwaanzinoloog uitleggen.

  Volgens de thora gaf JHWH, god van de joden, christenen en moslims meermalen opdracht om mensen af te slachten die in de weg zaten. Maar die god is op een bepaald moment opgehouden met zijn moorddadige wraak acties. Vandaar dat joden sinds mensenheugenis de meest vredelievende bevolkingsgroep zijn geworden. Het Nieuwe Testament, het ontstaansverhaal van het christendom beschikt al helemaal niet over aansporingen van God om je medemens te doden. In de kern is het christendom dus een vredelievende religie. Het verschil met Jezus en Mohammed is als de heldere vrolijke dag en de beklemmende duisternis van de nacht.

  Het christendom zette de toon. Dat machthebbers daar misbruik van maakten is wat anders. De historische Mohammed was een machthebber die naam heeft gemaakt in zijn carrière als analfabeet, pedofiel en roverhoofdman. Maar vooral als gore sadist. Hij was wel psychopaat, maar niet dom. Hij grabbelde wat bij elkaar, van horen zeggen van joden en christenen uit de woestijn, waaruit later de Koran ontstond en manipuleerde, onderwierp, daarmee zijn volgelingen en mede strijders.

  In de tijd van de joden mocht de naam van God niet uitgesproken worden. Dus de Arabische roverhoofdman terrorist kon die naam ook niet weten. Hij hield het maar op simpelweg god, de god, Allah dus in het Arabisch. Omdat de islam niets anders is dan een goedkope ordinaire woestijn plagiaat religie, is het enige aardige redelijk leesbare aan de Koran, de hoofdstukken met overgenomen verhalen uit de bijbel. Alleen dat domme heidense woestijnvolk vergat dat de god van de joden en christenen, ondanks de niet aflatende geweldsexplosie in de eerste vijf boeken van de bijbel, geen sadist is die erop uit is om mensen, die niet zijn kont willen kussen, eeuwig te martelen in een nooit uitgaand vuur.

  De god volgens de moslims doet dit wel. Het sadisme is het ware kenmerk van de Koran. Kortom, de islamitische god, die beslist NIET de god van de joden en de christenen kan zijn, is erger dan Hitler, Stalin, Mao en Pol Pot bij elkaar. Je kunt een mens martelen en weer in leven houden. Uiteindelijk sterven alle mensen. Maar bij Allah kunnen moslims rekenen op de schaduw van psychopaat Mohammed die dit allemaal bedacht heeft . Het weerzinwekkende folteren van mensen. En juist daar zou ten aanzien van moslims de schoen moeten wringen in onze kennisbeschaving.

  Je hangt geen SS-er aan, laat staan Mengele of een Eichman. Maar moslims hebben daar totaal geen moeite mee. Want hun god is ontelbare malen erger. Hij is een pure sadist. Islam is gebaseerd op de Koran, een puur fascistisch - en nog erger - smerig sadistisch walgelijk weerzinwekkend onmenselijk boek. Vandaar dat islam en zijn volgers NOOIT kan integreren in onze samenleving. Islam is het virus van het kwade denken van de psychopaat. Moslims zijn de dragers van dat virus. Het is dus nog maar de vraag hoe we ooit van al die moslims afkomen. Want moslims weigeren massaal toe te geven dat hun religie een sadistische achterstandsreligie is die niet zonder een oplettende godsdienstpolitie kan. Peter Louter heeft het allemaal goed verwoord en uitgelegd. Maar het kan niet genoeg benadrukt worden dat moslims - niemand is overigens verplicht zich moslim te noemen - hier niet thuis horen. Want zij denken liever achteruit dan vooruit. Maar bovenal hangen zij de leringen aan van de meest walgelijke psychopaat en sadist die een mens zich maar kan indenken. Voor mij mag daarom een ieder die zich moslim noemt als psychopaat aangemerkt worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hans (we zijn elkaar al eens eerder tegengekomen), net als dat bij de andere heilige boeken van godsdiensten het geval was, is de Koran door mensen geschreven. Robert Spencer speculeert op basis van een aantal aanwijzingen dat de definitieve Koran pas na de eerste veroveringen zijn beslag heeft gekregen. Ik deel die speculatie, overmoedig geworden door de snelle successen is de Koran een handboek geworden voor een veroveringsideologie die de hele wereld aan zich wil onderwerpen. Naar de huidige maatstaven is de Mohammed uit de overleveringen inderdaad een soort psychopaat. Of hij ooit in de overgeleverde vorm bestaan heeft, is nog maar de vraag. Het heilige vuur zoals we dat bij ISIS zien, levert of een onvoorstelbaar paradijs op als je sneuvelt, of, als je het overleeft, levert het buit op in de vorm van de bezittingen van anderen en hun vrouwen en dochters als slaaf. Wat mij betreft is het vooral een perverse godsdienst

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De aanslag vandaag op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo levert een illustratie bij dit item: zeker twaalf doden! Perfect Frans sprekende aanhangers van Al Qaeda executeerden tekstschrijvers en tekenaars. De door de Duitse regering in gang gezette mediacampagne tegen Pegida in Duitsland wordt hierdoor wel even stevig tegengesproken.

  BeantwoordenVerwijderen