dinsdag 23 september 2014

Faalt de Koran, als ISIS faalt en verliest?

                                                                   

   

In een lange recente brief roept ISIS moslims waar ter wereld ook op om actief te worden en aanslagen te plegen in de landen die de coalitie tegen ISIS vormen.

In de brief wordt gesnoefd hoe ISIS de macht wil grijpen in de wereld en dat doet met op de vijand buitgemaakte wapens. Aan de hand van een aantal korancitaten laat ISIS zien hoe ze uitvoering geven aan de opdracht van Allah en hoe die hun gewelddadigheid rechtvaardigt. Essentieel daarbij is de door Allah in de Koran gedane belofte dat hij ter plekke een handje zal helpen als islamitische strijders tegen een overmacht staan. De brief eindigt in een smeekbede van de naar hun overtuiging recht in de leer zijnde strijders van ISIS dat Allah zijn beloften zal waarmaken.

De Koran is op te vatten als een handleiding voor strijd. De verzen verzekeren gedode strijders van een eeuwig paradijselijk leven en geven de overlevenden recht op rijke buit. De verzen geven ook richtlijnen voor de politieke Islam. De onverdunde Koran is het handboek van ISIS die als strijdmacht er in korte tijd in slaagde om grote delen van Syrië en Irak te veroveren. Ze zien dat als bewijs dat Allah aan hun zijde is en rekenen op zijn voortgezette steun.

ISIS is er in korte tijd in geslaagd om de wereld te laten gruwen van de militante en militaire Islam. Onthoofdingsvideo’s, het massaal doden van ketters en ongelovigen, het tot slaaf maken van gevangenen en het uitleven van een schrikbewind in de veroverde gebieden, heeft wereldwijde afschuw opgeroepen en geleid tot de internationale overtuiging dat ISIS vernietigd dient te worden.

Is ISIS een van de laatste oplevingen van de militante Islam? Die vraag kan niet met zekerheid worden beantwoord. Het laat zich echter aanzien dat de wereldwijde afschuw zijn effect zal hebben op moslims en moslimgeleerden. Nu al buitelen ze over elkaar met de haastige bewering dat ISIS niet islamitisch is. Dat is de verkeerde boodschap. ISIS is 100% islamitisch en baseert zich op de Koran en de daden van Mohammed. De boodschap van de ontkenners zou dan ook beter kunnen luiden: dat ze deze opvatting van de Islam als niet meer van deze tijd zien. ISIS maakt in zijn brief korte metten met de opvatting dat ISIS niet islamitisch zou zijn en wijst de ontkenners terecht.

ISIS gaat de strijd verliezen, dat staat nu al vast. In religieuze zin betekent dit dat Allah zijn in de Koran gedane beloften niet waar kan maken en niet langer almachtig zijn strijders kan laten winnen tegen een overmacht. Wat dat betekent voor de moslims die geloofsgetrouw op die steun rekenen is moeilijk te bepalen. Was het de verkeerde oorlog, zijn de beloften uit de Koran loze beloften, is een veroveringsoorlog geen effectief middel meer, moet de islam zijn strijd om de wereld voor Allah te veroveren opgeven? Het zijn niet alleen vragen voor strijdbare moslims, maar voor iedere moslim in de wereld.

Mijn opvatting is dat de Koran wel moet falen. De tekst is tot stand gekomen in een periode van de geschiedenis waarin nog geen internationale coalities als tegenstander opstonden die konden beschikken over een snelle interventiemacht met doeltreffende wapens. De militaire islam is een anachronisme geworden, net zo als de hardvochtige en wraakzuchtige stammengod van de joden een anachronisme is geworden. Allah kan zijn beloften niet langer waar maken en de inhoud van het geloof in hem zal daarmee moeten veranderen.

Dat betekent nog niet dat de Islam zijn missie om de wereld voor Allah te veroveren zal opgeven. Ik heb al eerder gewezen op een aanpak die ik ‘verbaal jihadisme’ heb genoemd. Het is een geweldloze vorm van strijden waarmee moslims onder dekking van autochtone politieke correctheid niet alleen een plaats in niet-islamitische landen proberen te veroveren, maar die plaats ook proberen uit te breiden door zo veel mogelijk mensen te betrekken bij hun strijd tegen het kapitalisme en verfoeide zionisme dat de wereld financieel manipuleert. Dat is de strijd waar de Westerse wereld de komende decennia voor staat. Ook die strijd zal worden gewonnen. De wereld kent geen genade voor een religie die haar belaagt.

De laatste kans voor de Islam is een onderdeel te worden van de Westerse godsdienstvrede waarin gelovigen andersgelovigen respecteren en in hun waarde laten. Dat is mogelijk zodra de Islam de opdracht om de wereld voor Allah te veroveren als een anachronisme gaat zien en zijn beleden voorkeur voor vredelievendheid in praktijk gaat brengen.


6 opmerkingen:

 1. == Faalt de Koran, als ISIS faalt en verliest? == Is er enige relatie dan?
  "Wint de Koran, als ISIS faalt en verliest? == Ook niet.


  BeantwoordenVerwijderen
 2. Aad, ISIS baseert zich op letterlijke teksten waarin Allah de overwinning belooft. De Koran kan natuurlijk niet verliezen, maar kan in dit verband wel waardeloos blijken te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik deel je optimisme op geen enkele manier. Er zijn 2 miljard moslims of zo, waarvan zeker de helft in vanuit de moslim ideologie gecontroleerde staten en gebieden. Zolang "men" de islam niet bij de wortel (Mekka, Saoedi Arabië) aanpakt en er niet in slaagt de financiële (olie-)hulpbronnen af te sluiten zal dit met golven doorgaan. "TIjdelijke" verliezen maken geen indruk. Het Turkse kalifaat is een eeuw geleden ten onder gegaan. Een godsdienst kan alleen na interne strijd hervormd worden (80-jarige oorlog), maar voorlopig lijkt het daar absoluut niet op. De islamitische inquisitie is zeer effectief. Ik zou zeggen lees nog eens "Woede en Tjjd"

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als we over 'gevaar' spreken, zijn we het volledig eens. Zo lang de islam geen afstand neemt van de opdracht uit de Koran om de wereld voor Allah te veroveren, eveneens. Toch heb ik de indruk dat het ISIS-gebeuren ook bij moslims leidt tot bezinning, getuige de brief die 54 vooraanstaande islamwetenschappers schreven en waarin ze afstand namen van de veroveringsideologie van Mohammed als zijnde een deel van de geschiedenis maar niet van de hedendaagse tijd. De roep van Obama en Cameron "Islam is vrede", lijkt me ook een effectieve strategie te zijn. Voorlopig zijn we er nog lang niet af, maar mijn voorzichtig optimisme is niet geheel zonder grond.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Moslims, Westerse staatshoofden en andere multiculturalisten die zo vaak zeggen dat "islam vrede is", zouden het met je eens moeten zijn Peter!
  Maar dat veronderstelt een veranderlijkheid en modernisering van het geloof die men in de islam meestal niet lijkt te hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Harry, mij lijkt het een kwestie van tijd dat de Islam als totalitaire ideologie nog wordt geaccepteerd. Als Obama zegt dat de 'Islam vrede is' begint hij een verbaal spel waar volgens mij goed over is nagedacht. Zeg als Islam maar een 'nee' tegen zo'n opmerking. De volgende zet in het spel kan zijn: laat maar eens zien dat het vrede betekent. De islamitische opvatting van 'vrede' is dan handig verwisseld voor de Westerse opvatting van 'vrede'. Hoe meer critici wijzen op de tekortkomingen van de Islam, als het om vrede gaat, des te harder zal de Islam gedwongen zijn het tegendeel te bewijzen.

  BeantwoordenVerwijderen