vrijdag 19 september 2014

De sluipende verbale jihad

                                                          
Tariq Ramadan


De sluipende verbale jihad

De Koran draagt moslims met een stelsel van beloningen en bedreigingen op om: ‘te strijden totdat de wereld van Allah is’.  De wereld wordt bijna dagelijks geconfronteerd met de gewelddadigheid van de fundamentalistische islam. Terwijl we daar met schrik en afgrijzen kennis van nemen, is een andere vorm van jihad, de verbale jihad, onder onze ogen actief om opinies te beïnvloeden om zodoende de islam te beschermen en te verspreiden.

Actieve moslims gebruiken vooral internet als medium voor hun ‘verbale jihad’. Ze zijn bijna overal, waar discussie mogelijk is, actief. Ik trof ze aan op Facebookpagina's (zoals hier: Politiek en Samenleving), op twitter, maar ook in de reactiekolommen van bijvoorbeeld de Volkskrant en GeenStijl.   Behalve om het downplayen en spinnen van slecht nieuws over de islam, gaat het vooral om het verspreiden van extreem linkse opvattingen, waarbij de Westerse samenleving wordt gezien als een kapitalistische samenzwering die van haar inwoners slaven maakt. Oorlogen worden veroorzaakt door wapenhandelaren die beide zijden bevoorraden. Alles wat Europa of Amerika onderneemt, wordt verdacht gemaakt, vooral aan de hand van complottheorieën.

Activisten maken gebruik van de vrijheid van meningsuiting als hun goed recht, maar er wordt vaak vals gespeeld. Er wordt vaak gebruik gemaakt van Nederlands aandoende nicknames. Als je op Facebook doorklikt op zo’n naam tref je als regel een voor dat doel aangemaakte Facebookpagina aan waar verder geen activiteit te zien is. Sommigen opereren onder verschillende nicknames om zichzelf de bal te kunnen toespelen. Door de Nederlands aandoende nicknames wordt de indruk gewekt dat de mening afkomstig is van doorsnee Nederlanders en daarmee wordt de bestaande realiteit vervalst.

De politieke visie die uit de reacties en bijdragen blijkt is geheel in overeenstemming met de visie op de Westerse samenleving zoals die bijvoorbeeld door Tariq Ramadan in diens boek: “Westerse moslims en de toekomst van de islam”, wordt beschreven. Zo schrijft hij bijvoorbeeld (pagina 255): “Welnu, het neoliberale kapitalistische systeem dat zich aan de wereld heeft opgedrongen, staat voor een universum waartegen moslims zich moeten verzetten (…)”. 
Ramadam  kan worden gezien als een van de meest gehaaide verbale jihadisten. De Francaise  Caroline Fourest heeft er bijna een levenswerk van gemaakt om zijn verbale methoden te analyseren en heeft daar het boek: “Frère Tariq : Discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan (French)Paperback – January 1, 2004, over gepubliceerd.

Veel actieve verbale jihadisten geven blijk van een behoorlijke training in retoriek en staan inhoudelijk hun mannetje. Aan de hand van citaten uit de Bijbel leggen ze uit dat niet Jezus, maar Mohammed de verwachte profeet was. Facebook is ook een van de media waar wervingsactiviteiten plaats vinden.
Internet en de sociale media zijn niet de enige plaats waar verbale jihad steeds vaker valt aan te treffen. Het valt ook waar te nemen op de opiniepagina’s van kranten en op radio en televisie waar bekende en actieve moslims, ik noem geen namen, voorstellingen van zaken presenteren die eenzijdig zijn en agressief ten opzichte van de Nederlandse samenleving. Op hoeiboei is daar een recent voorbeeld van te vinden: Probleem voor alle mannen in Nederland. Jamila Aanzi probeerde in een radioprogramma het aanstotend gevend gedrag van moslimjongeren ten opzichte van vrouwen een algemeen verschijnsel te maken van mannen ten opzichte van vrouwen. ‘Downplayen’ is het werkwoord dat hierbij past en het is een voorbeeld uit velen.

Ook wetenschappers zijn gewild of ongewild actief als verbaal jihadist.  Halleh Ghorashi, thans hoogleraar bij de UVA, is uit die groep de meest invloedrijke. Zij predikt een tegemoetkomende houding ten opzichte van moslimmigranten die, volgens haar, daardoor meer open zullen staan voor de Nederlandse cultuur. Hoewel zij al jaren actief is met dit pleidooi dat door menig beleidmaker omarmd wordt, is er van enig resultaat nooit iets gebleken. Ze kan gezien worden als de grote inspirator van het theedrinken met moslims en heeft heel wat politici daartoe weten over te halen. In de aanvaardingsrede  waarmee zij het bijzonder hoogleraarschap van de VU aanvaardde legt ze uit dat de gebrekkig verlopende integratie van moslimmigranten geheel en al aan het overheidsbeleid te wijten is. Geen woord besteed ze aan de weerstand tegen integratie vanuit de islam, een weerstand waarvan Tariq Ramadan de woorden aan moslimse voorlieden en imams heeft verschaft.

Verbale jihad zie ik als een bedreiging van de vrije en open discussie in Nederland.  Met instemming van al degenen die voor politieke correctheid pleiten en daaronder bevinden zich heel wat bekende moslims, wordt kritiek op de islam en op gedrag van moslims, genegeerd, gebagatelliseerd of gedemoniseerd. In het politieke klimaat dat is geschapen heeft menigeen angst om in dat verband van racisme, discriminatie of islamofobie te worden beschuldigd. Dat geeft verbale jihadisten vrij spel en een ruim schootsveld.


11 opmerkingen:

 1. Ik vind het wel meevallen met verbale jihadisten die "inhoudelijk hun mannetje staan".
  In de beste gevallen is hun argumentatie gebaseerd op officiële drogredenen zoals de jij-bak, ad hominem, cirkelredeneringen, etc. De meeste Nederlanders prikken daar dwars door heen.
  Veel vaker gaat het om botte scheldpartijen, kwaadaardige laster, dreigementen of erger, en feitelijk is dat ook logisch. Feitenkennis, logica en discussie staan in de islamitische wereld niet hoog aangeschreven. Integendeel; wie meer weet of nadenkt dan de baas (vader, stamhoofd, imam, dictator, whatever) of hem zelfs tegenspreekt is doorgaans zwaar de sjaak.

  In de islamitische wereld is een volwassen discussie onmogelijk, en dat is te merken in discussies met "Nederlandse" moslims. Trieste voorbeelden zijn met name die zogenaamde hoogopgeleide voorbeeldmoslims hier.
  - Yasmina Haifi bijvoorbeeld, afgestudeerd, goede baan ministerie, diverse nevenfuncties bij overheid, PvdA scout; twittert de domst mogelijke antisemitische complottheorieën. En blijft die verdedigen als ze met haar domheid wordt geconfronteerd.
  - Faizal Enait, de handen weigerende, openlijk racistische advocaat die voortdurend woorden gebruikt die hij niet begrijpt, of die zelfs niet bestaan. Op de universiteit een gewelddadige lastpost, bij de PvdA prijswinnaar van opstelwedstrijdjes met zijn onbegrijpelijke teksten.
  - Fatima "dom gansje" Elatik (aldus Theo van Gogh); toen het toneelstuk "Aïsha" door dreigementen niet door kon gaan hield ze in de volkskrant een hatstochtelijk pleidooi voor islamitische censuur, maar weigerde dat toe te lichten, ondanks herhaaldelijk aandringen door van Gogh. Lijkt niet uit haar ambt te zetten, ongeacht hoeveel blunders ze op jaarbasis begaat.
  - De zusjes van halal; volgens de NPO "hoogbegaafd", totdat ze worden tegengesproken, bijvoorbeeld toen zij Hans Teeuwen probeerden uit te leggen wat de voordelen van islamitische censuur zijn. Alle vooraf goed voorbereide vragen, grapjes en oneliners werden binnen tienden van seconden afgebrand.

  En zo kun je uren doorgaan. Ook genoemde Tariq Ramadan valt voortdurend door de mand, niet alleen als zijnde niet zo gematigd als hij zich steeds voordoet; maar vooral als veel dommer dan deze "moslim-intellectueel" door de NPO wordt gepresenteerd. Kritiek op zijn homofobe, radicale of zelfs racistische uitspraken "pareert" hij met een simpel "wie kritiek op mij heeft is een islamofoob".
  Inhoudelijk ingaan op vragen of argumenten doet Ramadan nooit.

  Wat meer opvalt dan het bedenkelijke niveau van al deze lieden is de constatering dat ze ondanks een overduidelijk tekort aan logisch denkvermogen tòch leuke titels en goedbetaalde posities weten te bemachtigen, allerlei extra subsidies bijeenharken en zelfs na herhaaldelijk falen nauwelijks bekritiseerd en zelfs fel verdedigd worden door partijen van wie je dat niet zou verwachten. De anti-wetenschapper Ramadan bijvoorbeeld werd verdedigd door tientallen "sociale wetenschappers" die vonden dat zijn extremistische praatjes op de Erasmus Universiteit best een paar miljoen euro gemeenschapsgeld mochten kosten. Alsof wetenschappers van de ku klux clan óók op die universiteit zouden mogen spreken, mits ze net zo dogmatisch zijn als Ramadan.

  Ik vind die politiek correcte blindheid een veel groter gevaar dan die "verbale jihad", die maar zelden een Nederlander met voltooide brugklas zou kunnen overtuigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dandruff, je hebt wel gelijk. Het inhoudelijk niveau is als regel bedroevend en je kunt er een boekje over drogredenen naast leggen. Het zijn doelredeneringen en argumentatief wordt er onophoudelijk vals gespeeld.Maar als ze met bijbelcitaten beginnen heb ik geen weerwoord.
  De laatste weken heb ik me bezig gehouden met dit onderwerp en heb op een aantal websites en facebookpagina's me in de discussie gestort. Als je er oog voor krijgt is het overal. Na een discussie onder een opinie-artikel van de VK heb ik de ombudsvrouw een mailtje gestuurd met de vraag of de moderatie gedaan wordt door een moslimse stagiair die journalistiek studeert. Het waren vooral pro-islam reacties die werden doorgelaten.
  Hoeveel Nederlanders kunnen omgaan met drogredenen of doorzien dat achter een Nederlands aandoende nick een moslim actief is. Ik vermoed dat vooral Facebook voor werving wordt gebruikt.
  Je noemt de politiek correcte blindheid, en terecht, maar die wordt voor een belangrijk deel gevoed door verbale jihadisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Peter,

  Je kunt er gerust van uitgaan dat die lieden nooit een bijbel van dichtbij gezien hebben. Als zij met een bijbelcitaat komen dan halen ze die van een islamitische site; door zelf het betreffende citaat even op een online bijbel te checken heb je direct een weerwoord. Dat geldt nog veel meer voor de regelmatig op antisemitische websites misbruikte "talmoed citaten." Tussen aanhalingstekens omdat de citaten vaak gelogen zijn, maar ook de niet-gelogen citaten zijn allemaal uit de context getrokken. De talmoed is namelijk géén wetboek over hoe joden moeten leven, het is een reeks (denkbeeldige) discussies waarin de voors en tegens van allerlei (soms controversiële) zaken tegenover elkaar worden gezet.

  Belangrijker; er is geen enkel christelijk of joods land waarin wetten uit de bijbel of de talmoed worden toegepast.
  Daar gaat het om.
  De mensonterende sharia wordt wel in tientallen landen (deels) toegepast.
  Vandaar dat die wetgeving + bijbehorende bronnen (oa koran) bekritiseerd moeten worden.
  Totdat ze niet meer in gebruik zijn.

  Vragen naar de achtergrond van een moderator levert geen applaus op, en heeft ook geen zin. Al is het maar omdat er ook aardig wat autochtonen volledig doorgeslagen zijn in hun politieke correctheid, van links tot rechts (Rutte). Beter is het om inhoudelijk te blijven en te vragen naar de precieze motivatie om jouw reactie te weigeren, en een andere door te laten.
  Pro-islam of anti-islam mag niet uitmaken, het gaat om de inhoud.

  De linkse politieke correctheid was er al lang voor de islam (denk aan Buikhuizen), en zal ook zonder islam onze democratie blijven ondermijnen. Zie de zwarte Piet discussie, en de vergaande corruptie in de politiek van de grote steden; PvdA-bolwerken waar wanbeleid, fraude en nepotisme hand in hand gaan met de "positieve discriminatie" van ongeschikte allochtone politici.
  Internationaal geldt hetzelfde; in de VS was iedereen die niet op Obama stemde verdacht, en kritiek op Obama's beleid wordt nog steeds als racisme weggezet. Alsof de vele blanke presidenten voor Obama nooit kritiek kregen. Ook de jaarlijkse discussies over het doodschieten van een enkele zwarte crimineel en de daaropvolgende rellen zijn beschamend. Vooral als we bedenken dat er jaarlijks in de VS ook vele honderden zwarten gedood worden door zwarte criminelen. Zowel concurerende boefjes als onschuldige winkeliers, voorbijgangers etc.
  Waarom vindt niemand dat erg?

  De verbale jihadisten liften juist mee op die politiek correcte hype; niet voor niets neemt Ramadan de terminologie over. Alsof de islam een mening over neoliberalisme of kapitalisme zou hebben. De jihad wordt vooral betaald door oliestaatjes waarin de rijkdom extreem slecht verdeeld is; geen moslim ter wereld nam daar ooit aanstoot aan. In de sharia is slavernij legaal, en in tientallen islamitische landen wordt slavernij ondanks internationale afspraken nog steeds gedoogd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dandruff, met wat accentverschillen denken we langs dezelfde lijnen. De Buikhuisen-geschiedenis had te maken met de bio-medische experimenten van de Nazi's en de rassenwaanzin van voor de 2e wereldoorlog. Die bui is echter betrekkelijk snel overgedreven. Dat type onderzoek als van Buikhuisen is tegenwoordig op alle universiteiten gangbaar. Maar inderdaad, politieke correctheid heeft hem geslachtofferd. Een ander voorbeeld is Paul Scheffer die na zijn 'multiculturele drama' op de brandstapel van de politieke correctheid terechtkwam. Het taboe om iets onaardigs over moslims of islam te zeggen wordt in stand gehouden en aangedreven door moslims (verbaal jihadisme) en die zullen dat blijven doen zo lang ze admen kunnen halen. Het Nederlandse beleid steunt dat. Uit overwegingen van pacificatie, aangedreven door Europa dat op haar beurt aangedreven wordt door het OIC zodat beleidsmakers overal vertellen wat moslims graag willen. Afwijkingen van het beeld worden buiten de islam geplaatst. Verder: vergis je niet in de maatschappijvisie van de islam, die is tegen seculiere overheid en tegen kapitalisme. Het is niet alleen een verhaal van Ramadan, het is het islamverhaal. Dat ze er in islamitische landen niets van bakken is begrijpelijk. Voor democratie heb je een sterke overheid nodig. De combinatie van islam en tribalisme zal dat altijd proberen te verhinderen. Dat betekent dat in die landen het recht van de sterkste geldt en er nauwelijks overheidsmaatregelen zijn om dat te beperken. Ik vergelijk de traditionele islamitische landen altijd met het vooroorlogse feodale Polen. De adel bezat alle grond, handels- en industriële monopolies en de belangrijkste banen bij de kerk, de overheid en het leger. De rest zagen ze als kanonnenvoer en landarbeiders. De meest fanatieke moslims, zoals de moslimbroeders wijzen die situatie af, maar worden klein gehouden. Revoluties zoals de Franse of communistische in Europa zijn daar niet denkbaar. Terug naar Nederland. Politieke correctheid is censuur en zelfcensuur. Moge vele bloggers dat samen slopen, is mijn hoop

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Over Islam en kapitalisme als zionistische samenzwering:
  http://badryouyou.wordpress.com/2014/08/19/rentevrij-bankieren-groep-op-facebook/

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Peter,

  We zijn het wel eens, behalve dat ik denk dat we toch de discussies met "verbale jihadisten" aan zullen moeten gaan. Net als discussies met "zeurpieten", D'66-rechters, IS-stalinisten en andere Nederlander-Haters. Puur om te voorkomen dat hun dictatoriale meningen gangbaar worden, wegens nooit weerlegd.
  Buikhuizen kreeg veel te laat gelijk, zijn carrière was kapot en hij vluchtte naar Spanje. Na hem is nog velen (ongeveer) hetzelfde overkomen; Janmaat, Hirsi Ali, Fortuyn, Cliteur, etc.

  Ook de moslimbroeders zijn niet tegen schrijnende armoede en extreme inkomstenverschillen, dat zeggen ze alleen heel soms op de bühne, om sympathie te krijgen. Zoals gezegd, de islamitische theologie heeft helemaal geen mening over inkomstenverschillen. En heel veel zaken waar de islam wèl een mening over heeft leiden automatisch tot armoede en ongelijkheid; denk aan de ongelijke behandeling van vrouwen en niet-moslims, maar ook aan de promotie van slavernij.

  Alleen tijdens de ramadan wordt van rijke moslims gevraagd om een fooi aan arme moslims te geven. Vergeleken met onze belastingen (die we bovendien guller onder onze vijanden verdelen dan aan onszelf besteden) is die fooi helemaal niks.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dandruff, verbaal jihadisme moet worden bestreden en hetzelfde geldt voor de politiek correcte bewaking.

  Islam is in ca. vijftien eeuwen er niet in geslaagd om waar dan ook welvaart te brengen voor brede lagen van de bevolking. Het moet dan ook jaloezie zijn geweest toen in de Koran werd geschreven dat ze door roof en plundering de eigendommen van de ongelovigen moesten zien te verwerven.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Jaloezie, deels, maar vooral gemakzucht en egoïsme.
  Plunderen levert veel sneller veel meer geld op dan werken. Slavenhandel idem dito.
  Daarnaast was de proleet Mohammed natuurlijk iemand die naar onze maatstaven gerekend zó ernstig gestoord en zó zwaar crimineel was dat hij nu levenslang in een inrichting gestopt zou worden. Tussen de àller ernstigste gevallen. Ik zou geen enkele andere gestoorde crimineel kunnen noemen die qua kwaadaardigheid, perversie, wreedheid en moordlust zelfs maar in de buurt komt van Mohammed als hij in een goede bui was.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dandruff, je beschrijving van de Profeet is correct maar geeft in zijn formulering ook voeding aan de speculatie van Robert Spencer. De vermoedt dat de Koran en aanverwante artikelen pas na de belangrijkste verovering hun definitieve vorm hebben gekregen e geconstrueerd zijn als een veroveringsideologie met een religieuze dekking. Er zijn veel aanwijzingen voor dat vermoeden, maar er bestaat geen rechtstreeks bewijs voor.
  De vroege Islam was een parasiet die leefde van de buit en het werk van slaven, die mentaliteit is er nog.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. In dit artikel wordt 'verbale jihad' en hoe het werkt uitvoerig beschreven:
  https://jalta.nl/buitenland/over-islamisme-de-noodzaak-van-her-menselijken-en-het-verraad-van-regressief-links-een-interview-met-maajid-nawaz/

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen