maandag 19 september 2016

Waarom er geen katholiek in het team van DENK zal komen.

                                                                     


DENK verzamelt vertegenwoordigers van groepen die vanuit het heden of verleden klachten hebben over wat hen, dankzij de Nederlandse samenleving,  aan ergs zou zijn overkomen. Een vertegenwoordiger van het katholieke volksdeel zou daar eigenlijk uitstekend tussen passen. Wat die groep sinds het einde van de zestiende eeuw is overkomen, is nogal een schandvlek op het nationaal blazoen.

Anders dan bij andere groepen die nog wat te stellen hebben (of hebben gehad) met de hardvochtige kanten van de niet altijd terechte bewieroking van de Nederlandse cultuur, wordt er nooit een herdenking georganiseerd over wat katholieken is overkomen. In geheel Nederland is er ook nergens een monument te vinden dat het besef van de wandaden die katholieken is overkomen levendig houdt. In het nationaal bewustzijn is de geschiedenis van wat katholieken is overkomen weggestopt. Er is nooit sprake geweest van herstelbetalingen of teruggave van gestolen bezit.

De tweede helft van de zestiende eeuw was er een vol religieus geweld. De spanningen resulteerden in 1566 in een ‘beeldenstorm’, een wat eufemistische benaming waaronder heel wat gruwelen verborgen zijn. Niet alleen werden katholieke kerken ontdaan van aanwezige beelden. Er werden ook priesters en  nonnen vermoord en kloosters werden vernield. Belijdenis van het katholieke geloof werd verboden. Al het katholiek bezit van kerken, kloosters en liefdadigheidsinstellingen, en dat was nogal wat, werd geconfisqueerd. Eeuwen waarin katholieken met hun bijdragen de kerk rijk maakten, werden ongedaan gemaakt. Calvinisten namen het bezit over en deden er goede zaken mee.

Het materieel verlies van de complete katholieke infrastructuur was nog niet eens het grootste verlies. De grote pijn voor iedereen die trouw wilden blijven aan het katholieke geloof lag in het feit dat zij als vijanden en tweederangsburgers werden gezien en behandeld.  Omdat verondersteld werd dat ze trouw bleven aan Rome werden ze gewantrouwd en kregen sociaal en economisch nog nauwelijks kansen. Bedrijfjes van katholieken werden geboycot en protestantse werkgevers namen geen katholieken in dienst. Het was erger dan wat tegenwoordig ‘discriminatie’ werd genoemd. Geen enkel overheidsambt mocht door katholieken worden vervuld en vooral in steden en dorpen met een gemengde bevolking verpauperden op den duur veel katholieken. Prins Willem van Oranje (tussen 1559-1567 Stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht) vond het wel prima.

Gedurende de Napoleontische tijd, bijna twee-en-een-halve eeuw later was er sprake van enige verlichting. In de negentiende eeuw werden ondanks hevig verzet van de protestanten de touwtjes wat minder strak. In 1827 werd door de Nederlanden, dat toen nog België omvatte,  een concordaat met Rome gesloten. Nederlandse ministers schoven de uitvoering echter op de lange termijn. Het was één van de redenen voor de Belgische opstand van 1830 die uiteindelijk tot afscheiding van België zou leiden. In 1848 kwam er eindelijk, door een herziening van de grondwet, wettelijke ruimte voor het katholicisme.

Het vernederde, gekrenkte, gediscrimineerde, verarmde en onderdrukte volksdeel begon zich vanaf toen te organiseren. Het werd het begin van de ‘verzuiling’ waarin alle religies hun eigen scholen, kerken en verenigingen hadden. De verzuiling duurde zeker tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw. En terugkijkend vanaf die periode kan worden vastgesteld dat het katholicisme op eigen kracht een sterke zuil had gesticht die veel bijdroeg aan de emancipatie van katholieken. Het bleken voortreffelijke Nederlanders te zijn. De emancipatie was zo succesvol dat er in Nederland bijna geen katholiek meer over bleef.

Geen herdenkingen, monumenten, excuses, herstelbetalingen of teruggave van bezit. Het hoefde kennelijk ook niet meer. Katholieken kozen niet voor de slachtofferrol, maar bouwden vanuit niets en zonder staatshulp een krachtige zuil die haar leden ondersteunde en liet emanciperen. In feite een groot succes. Een succes dat in de jaren tachtig de toenmalige minister-president Ruud Lubbers op de gedachte bracht dat de islam als zuil daar een voorbeeld aan kon nemen.


Nee, DENK zal geen katholiek in haar team kunnen opnemen. De partij richt zich in feite op groepen die voor de slachtofferrol kiezen en vandaaruit een negatieve en beschuldigende politieke ideologie omarmen. Het wordt tijd om ze de oren te wassen. De slachtofferrol en de vandaaruit voortvloeiende beschuldigingen zijn niet meer dan een maskering van het eigen (cultureel) falen om van de geboden kansen gebruik te maken.

4 opmerkingen:

 1. Er bestaan personen met een katholieke achtergrond die aan zelf-islamisering doen en zich toch identificeren met het onvolwassen denken in islamitische kringen wat geleid heeft tot de groepering DENK.
  Ik zal man en paard noemen:
  Leo de Kleijn, tegenwoordig een groot man binnen de SP in Rotterdam en wegens zijn identificatie met massale criminaliteit bij jeugdige marokkanen kortgeleden nog in het nieuws. (https://www.youtube.com/watch?v=zhQ5sxlt558 ) De leiding van de SP heeft hem nog net van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer weten te houden. (In zijn Nijmeegse tijd heb ik Leo een jaar of wat meegemaakt.)
  Wouter van Eck, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Nijmeegse gemeenteraad. Tot voor een jaar terug scheen hij nog tot de Islam bekeerd te zijn, nu is het wat onduidelijk geworden, het lijkt er op dat hij zijn afvalligheid stil houdt, misschien verstandig. Was vroeger belijdend katholiek. Zijn luidruchtig verkondigde bekering to de islam was des te meer opmerkelijk door zijn homoseksuele levenswandel. Ik heb hem van nabij meegemaakt en de achteruitgang in zijn geestelijke vermogens in de afgelopen vijftien jaar is voor mij heel opvallend. De meest stuitende aspecten van de Jihad cultuur zoals dreiging met geweld tegen ongelovigen en critici, nam hij geheel en actief over. Ik vind het niet ongevaarlijk want hij had ook nog een uitgebreide schare volgelingen.
  Kortom, zeg nooit nooit.
  Door een merkwaardige persoonlijke ontwikkelingsgang bij bepaalde individuen is er van alles mogelijk. In het geval van Van Eck denk ik aan een vroegtijdig optredende dementie, gerelateerd aan een langdurig onbehandeld gebleven AIDS-besmetting.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als katholiek wil ik even zeggen dat ik me hier misbruikt voel voor zeer lelijke propaganda. Ik pleit ervoor dat je ieder vraagstuk apart behandelt en niet vervuilt met het verwijzen naar andere groepen die niet zeuren. Bespreek iedere groep of ieder punt van DENK apart en stel het punt voor punt aan de kaak met argumenten die op dat punt betrekking hebben. Haal je gelijk niet bij een andere groep. Je versterkt het wij/zij denken en je betrekt er mij als katholiek bij, terwijl ik met compassie naar de vraagstukken van DENK wil kijken. En ja, ik heb ook zeker kritiek op DENK.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goed stuk Die islamieten die de vinger naar de ander wijst en de slachtifferrol speelt i.p.v. eens de hand in eigen boezem steekt. Komt door de islam die fascistisch van dood en verderf haat en geweld jegens de Jood,Christen en de niet moslim. Omdat het in hun oorlogzuchtig boek staat. Waar een zeer perverse psychopatische krijgsman moha.m.d die kickte op macht door eerder genoemden te vernederen vermoorden.Daarom wanen moslins zich meer eb zijn uit op segregatie. Kennen geen vrijheid van
  Meningsuiting democratie.Daarom zijn ze uit op onze cultuur te ontwrichten. Om een verpauperde wrede sharia ons op te leggen. Niet goedschiks dan wel kwaasschiks. Daarom hoort Denk niet in het NL_se bestel. Ze zijn alleen uit hier te islamiseren. Weg met de islam

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. stoer zo zonder je naam bekend te maken. Het is misschien goed om je in de liberale principes te verdiepen. Spreek je alleen in groepen, dan help je groepen creeren. Ik richt me liever tot individuen en dan vooral op hun gedrag. Ik mag hier ook niet roepen dat je waarschijnlijk bij een groep Wilders adepten hoort. Dat zou jou als individu tekort doen.

   Verwijderen